Activiteitsfoto

 

 

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 8 leden van wie:

Ons mailadres is:mr@maasgouw.nl

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Namens het Personeel:

Namens de Ouders: