Notulen

4 september 2018 19 november 2018 15 januari 2019 19 februari 2019 26 maart 2019 28 mei 2019

Documenten

Jaarrekening 2017 Schoolplan
Onderwijs Tyltylschool de Maasgouw is er van overtuigd dat iedere leerling kan schitteren. Wij bieden adaptief onderwijs en zorgvuldige ondersteuning aan speciale leerlingen met een meervoudige beperking. Door relaties, competenties en autonomie centraal te stellen, dragen wij bij aan een begrepen en waardevol leven.
Tyltylschool de Maasgouw Schooladres Bemelergrubbe 5 6226 NK Maastricht E-mailadres - info@maasgouw.nl Telefoonnummer - 043 601 81 81 Postadres Postbus 4259 6202 WC Maastricht

Een speciale school voor leerlingen van 4 tot en met 20 jaar met een meervoudige beperking.

Bemelergrubbe 5

6226 NK Maastricht

043 - 601 81 81

Tyltylschool de Maasgouw

Nieuws

” Ik ben  speciaal ” Mijn ontwikkeling loopt anders dan die van leeftijdsgenootjes. Ik heb een meervoudige beperking. Ik heb behoefte aan een gestructureerde omgeving en zintuigelijke stimulering. Mijn motorische ontwikkeling verloopt vertraagd. ” Ik word  begrepen Ik volg onderwijs op Tyltylschool de Maasgouw. Mijn meesters en juffen denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Mijn klasgenoten en ik mogen ons op onze eigen manier en in ons eigen tempo ontwikkelen.  ” Ik ga  schitteren ”

Als ik Tyltylschool de Maasgouw moet verlaten, kan ik

zo zelfstandig mogelijk functioneren in de

maatschappij. Ik heb geleerd wat mijn talenten zijn

en kan deze inzetten in de dagelijkse situatie. Mijn

leven is waardevol!

Kerstmarkt

Op 10 december verwelkomen we iedereen weer graag op onze kerstmarkt. De leerlingen zijn al hard aan het werken om de mooiste kerstspullen te knutselen.

Missie en visie

Op de studiedag op 9 april werden de nieuwe missie    en    visie gepresenteerd. Deze werden door een werkgroep bestaande uit personeelsleden vanuit alle verschillende disciplines opgesteld.
Tyltylschool de Maasgouw