Medezeggenschapsraad

Agenda’s en Notulen

Notulen 3 september 2019 Notulen 19 november 2019 Agenda 18 febuari & Notulen 18 februari 2020 Agenda 6 mei 2020 & Notulen 6 mei 2020 Agenda 26 mei 2020 & Notulen 26 mei
Tyltylschool de Maasgouw Schooladres Bemelergrubbe 5 6226 NK Maastricht E-mailadres - info@maasgouw.nl Telefoonnummer - 043 601 81 81 Postadres Postbus 4259 6202 WC Maastricht

Onderwijs

Tyltylschool de Maasgouw is er van overtuigd dat iedere leerling kan schitteren. Wij bieden adaptief onderwijs en zorgvuldige ondersteuning aan speciale leerlingen met een meervoudige beperking. Door relaties, competenties en autonomie centraal te stellen, dragen wij bij aan een begrepen en waardevol leven.

Nieuws

Rondleiding

Een aantal leerlingen van onze school geven in een fimpje een digitale rondleiding door onze speciale school en de vele leeractiviteiten. Zeker de moeite waard om te bewonderen!

Missie en visie

In het voorjaar van 2019 werden de nieuwe missie     en     visie gepresenteerd. Deze werden door een werkgroep bestaande uit personeelsleden vanuit alle verschillende disciplines opgesteld.

Bemelergrubbe 5

6226 NK Maastricht

043 - 601 81 81

Ik ga  schitteren ”

Als ik Tyltylschool de Maasgouw moet verlaten, kan ik

zo zelfstandig mogelijk functioneren in de

maatschappij. Ik heb geleerd wat mijn talenten zijn

en kan deze inzetten in de dagelijkse situatie. Mijn

leven is waardevol!

” Ik word  begrepen Ik volg onderwijs op Tyltylschool de Maasgouw. Mijn meesters en juffen denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Mijn klasgenoten en ik mogen ons op onze eigen manier en in ons eigen tempo ontwikkelen.  ” ” Ik ben  speciaal ” Mijn ontwikkeling loopt anders dan die van leeftijdsgenootjes. Ik heb een meervoudige beperking. Ik heb behoefte aan een gestructureerde omgeving en zintuigelijke stimulering. Mijn motorische ontwikkeling verloopt vertraagd.

Een speciale school voor leerlingen van 4 tot en met 18 jaar met een meervoudige beperking.

Tyltylschool de Maasgouw

Disciplines

LOGOPEDIE

FYSIOTHERAPIE

ERGOTHERAPIE

Bij iedere leerling wordt door een logopedist onderzocht welke vormen van communicatie het kind begrijpt en waarmee het zelf kan communiceren. Er kan onder andere worden gekozen voor voorwerpen, foto’s, gebaren of spraak. Op het moment dat het eten en drinken niet goed verloopt, kan er sprake zijn van een slikstoornis. Naast de behandeling van diverse slikproblemen, worden er adviezen gegeven om het eten en drinken zo veilig mogelijk te laten verlopen.
De ergotherapie zorgt ervoor dat een kind zo optimaal mogelijk kan functioneren in school-, leef- en woonomstandigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van het kind en zijn omgeving. Aandachtsgebieden zijn: arm- handfunctie, computerbediening en voortbewegen. Kinderen kunnen ook problemen hebben met het goed waarnemen en verwerken van zintuigprikkels. Indien nodig wordt er sensorische integratie therapie opgestart.
Naast onderwijsondersteunende fysiotherapie, waarbij de nadruk ligt op het adviseren, heeft de school ook de mogelijkheid om individuele onderwijsondersteunende fysiotherapie behandelingen aan te bieden. De grove motoriek vormt hierbij het belangrijkste aandachtsgebied.