Activiteitsfoto

Activiteitsfoto

Activiteitsfoto

Activiteitsfoto

Ergotherapie:

De ergotherapeuten op onze school zijn Piet Jaspers en Mariëtte Schobers
Ergotherapie richt zich op het stimuleren/behouden/uitbreiden van de zelfstandigheid van het kind.
Aandachtsgebieden binnen de ergotherapie zijn:

Sensomotorische integratie:
Kinderen kunnen problemen hebben met het goed waarnemen en verwerken van zintuigprikkels. Daardoor kan de informatie van zintuigen soms te sterk , een andere keer te zwak worden doorgegeven. Het mogelijke gevolg kan zijn dat taal, alertheid, evenwicht, oog/hand coördinatie en spel zich afwijkend ontwikkelen.
Sensomotorische integratie is de samenwerking tussen waarnemen en bewegen. Hierdoor is het mogelijk om onze bewegingen in doelgericht handelen om te zetten en ons bewust te worden van onszelf en onze omgeving.
Door een uitgebreide observatie wordt bekeken hoe een kind reageert op de diverse zintuiglijke prikkels en wordt er indien nodig een behandeling gestart en adviezen gegeven voor de omgeving
Naast de ergotherapeuten is ook de schoolverpleegkundige geschoold op het gebied van de sensomotorische integratie

In principe worden (nieuwe) leerlingen bekeken door de ergotherapeut. In overleg wordt bepaald of er een hulpvraag is voor individuele ergotherapie.
Hieraan wordt in overleg met klas, thuis en andere disciplines gewerkt.

Naast individuele therapie wordt er ook groepstherapie gegeven.
In overleg en samenwerking met de klas en andere disciplines worden gezamenlijke activiteiten uitgevoerd, o.a op het gebied van de sensomotorische integratie. (zie Foto 4)

Naast de behandelende taken worden er door de ergotherapeuten adviezen gegeven op het gebied van o.a. koken, handvaardigheid en schrijven.
Tevens wordt er advies gegeven bij de aanvraag/passing van rolstoelen en andere (zit)voorzieningen voor thuis en school.