Activiteitsfoto

Activiteitsfoto

Fysio_4

Fysiotherapie

Onderwijsondersteunende fysiotherapie bestaat uit het geven van therapeutische adviezen aan leerkrachten en klassenassistentes en andere paramedische collega’s.
De fysiotherapeuten hebben een belangrijke adviserende rol bij het aanvragen en realiseren van hulpmiddelen zoals rolstoel, fiets, sta-units, loophulpmiddelen, beugels, spalken e.d.
Zij geven adviezen omtrent het gebruik van deze hulpmiddelen aan leerkrachten en klassenassistentes, andere paramedische collega’s en ouders aangaande het gebruik en toepassing van deze hulpmiddelen.
Daarnaast maken zij in overleg met de klas staprogramma’s, loopprogramma’s, rekprogramma’s e.d.

De fysiotherapeuten geven ook individuele therapie en groepsbehandeling.
Doordat het kind zijn mogelijkheden tot lichamelijk bewegen leert kennen en deze optimaal leert gebruiken, zal het in staat zijn meer ervaringen op te doen en contacten te leggen, wat mede zijn/haar psychosociale ontwikkeling ten goede komt.
De hulpvraag is daarbij de basis voor een fysiotherapeutisch plan voor het verbeteren en/of handhaven van het motorisch functioneren van de leerling.
Dit alles vindt plaats in een multidisciplinaire setting.

In het kader van een zeer specifieke problematiek - zoals een operatie met verstrekkende gevolgen in de postoperatieve fase, dreigende ernstige lichamelijk problematiek (bv. tijdens de groeispurt) of een ernstig probleem rondom het gedrag - bieden we, in samenwerking met de Adelante zorggroep in Hoensbroek,
Revalidatie Dag Behandeling aan (RDB).
Ook hier is de multidisciplinaire aanpak van groot belang.
De veelal individuele revalidatiebehandelingen vinden plaats onder schooltijd en worden gegeven door therapeuten in dienst van Adelante, die vast op de Maasgouw zijn gedetacheerd.
Indicatie voor RDB is afhankelijk van vragen op medisch, sociaal en revalidatietechnisch vlak en wordt gesteld door de revalidatiearts.
Hulpvragen kunnen echter ook aangereikt worden door ouders, verzorgers, leerkrachten, paramedici etc.