Balanceren

Klimmen

Klimmen

 

Activiteitsfoto

Gymnastiek/bewegingsonderwijs:

Het vak gymnastiek of bewegingsonderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling, vooral voor die van jonge kinderen. In de lessen bewegingsonderwijs proberen we onze leerlingen kennis te laten maken met een groot aantal sportieve activiteiten. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat we rekening houden met de belevingswereld van de kinderen.
We proberen onze leerlingen motorisch steeds vaardiger te maken, zodat ze later -qua bewegen- zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Verder is het natuurlijk heel belangrijk dat de leerlingen leren beseffen dat bewegen vooral heel leuk kan zijn; Dat zal ertoe leiden dat ze ook na hun schoolperiode veel zullen blijven bewegen en sporten.
De volgende onderdelen of leerlijnen komen aan bod:
- balanceren
- klimmen
- zwaaien
- springen
- hardlopen
- mikken
- stoeispelen

Alle bovengenoemde leerlijnen worden bij de kleuters geïntroduceerd en worden steeds verder uitgebouwd. Verder wordt er nog aandacht besteed aan onderdelen als fietsen, het rijden met een elektrische rolstoel  en rijden met een scootmobiel.
We proberen de lessen zo te organiseren dat alle leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau kunnen werken en dat ze veel beurten krijgen. Dat betekent dat we vaak in kleine groepjes werken en dat alle leerlingen een groot deel van de les bewegend bezig zijn.