Bosk

GGD

LVC3

leergeld

passend onderwijs

Passend Primair Onderwijs Maastricht en Heuvelland

Passend Primair Onderwijs Westelijke Mijnstreek

Passend Primair Onderwijs Midden Limburg

Passend Primair Onderwijs Heerlen e.o.

Passend Voortgezet Onderwijs Midden Limburg

GGD Regiosite Gezondheidszorg

MEE Organisatie die helpt bij vragen over onderwijs, opvoeding, wonen enz. van gehandicapten)

edupro Aangepaste soft-/hardware voor de computer

weerbaarheid Educatief materiaal, informatie, training, posters, en tips op het gebied van de sociaal-emotionele vaardigheden en de weerbaarheid van kinderen en jongeren. Voor thuis, op school en in de hulpverlening. Voor kinderen en hun ouders, docenten of hulpverleners.