mondmotoriek

Spraak en Taal

Groepslogo

De logopedisten op onze school zijn Ellen, Debbie, Geertje en Loes (vervangster)
Zij besteden aandacht aan de volgende facetten:

  1. Ondersteunende communicatie (zie foto 4) Bij niet of nauwelijks sprekende kinderen maken we vaak gebruik van ondersteunende communicatiemiddelen. We kunnen hierbij denken aan gebaren, foto’s, pictogrammen, concreet materiaal en spraakcomputers.
  2. Spraak en taal (zie foto 2) Dit facet omvat articulatie, zinsbouw, woordenschat, taalbegrip, auditieve en visuele functies en het taaldenken.
  3. Eten en drinken / mondmotoriek (zie foto 1) Hieronder valt onder meer kauwen, slikken, mondsluiting en het versterken van de spieren in de mondgebied.

De logopedische behandelingen gebeuren vaak individueel.


Daarnaast zijn er ook groepstherapieën (zie foto 3).

Ook wordt er samengewerkt/overlegd met andere disciplines.