Activiteitsfoto

 

 

 

 

 

De MR van de maasgouwschool.
Waar staat de MR voor. De MR staat voor “wet medezeggenschap” ofwel Medezeggenschapsraad voor ouders en personeelsgeleding. De raad wordt gevormd door ouders en personeel en bestaat momenteel uit 4 personeelsleden en 4 ouders. Wisseling vindt plaats na maximaal 3  jaar, dan wel eerder op verzoek van leden. Er worden verkiezingen gehouden om de samenstelling definitief te bepalen. Binnen onze school zal de MR minimaal 6 keer per schooljaar bij elkaar komen. De directeur is grotendeels aanwezig bij de vergaderingen.
De huidige samenstelling van de MR:
Personeelsgeleding

Debbie Schreurs

Hans Linnemann

Yvonne Halders

Tamara Britsemmer

Oudergeleding

Karin van Os

Liezette Hausoul

Ingrid Kainama

Yvonne Huisman          

            

Heeft U vragen of wil u iets inbrengen dan kan dit op het volgende emailadres:
mr@maasgouw.nl of oudersmr.maasgouwschool@gmail.com