Activiteitsfoto

Activiteitsfoto

Activiteitsfoto

Activiteitsfoto

Tyltylschool de Maasgouw is een school voor lichamelijk- en verstandelijk gehandicapte kinderen, uit de regio midden- en zuid Limburg, in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.
De school verzorgt hoogwaardig speciaal onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen. Via individuele onderwijs- en zorgarrangementen bieden we de leerlingen van de school maximale ontwikkelingsmogelijkheden, gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke mate van welzijn.
Ouders en hun kinderen zijn onze partners. Samen stellen we doelstellingen en werkwijze vast. In regelmatig overleg wordt de gevolgde werkwijze geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Het onderwijs van Tyltylschool de Maasgouw wordt gekenmerkt door:

Onze school is ingedeeld in 2 clusters: SO en VSO. Binnen de clusters is een intensieve samenwerking tussen de diverse groepen en vinden groepsoverstijgende activiteiten plaats. Indeling in ieder cluster is afhankelijk van leeftijd, functioneren en belevingswereld.

Aanmelding voor de school loopt in eerste instantie via de schooldirectie. Na een kennismakingsbezoek kan een aanmeldingsprocedure starten. Dit gebeurt via onze Commissie van Begeleiding die samen met de ouders het dossier voor de definitieve aanmelding compleet maakt. Uiteindelijk beslist de Commissie voor Indicatie, een onafhankelijke commissie, of een kind op de Maasgouw geplaatst kan worden.

Na afronding van deze procedure wordt in overleg met de Commissie van Begeleiding een eerste behandelingsplan opgesteld. Hierna volgt de definitieve plaatsing in een van onze groepen. In de regel is de instroom in onze school aan het begin van een nieuw schooljaar.