REVALIDATIE-DAG-BEHANDELING (R.D.B.)

In het kader van een zeer specifieke problematiek - zoals een operatie met verstrekkende gevolgen in de postoperatieve fase of een ernstig probleem rondom het gedrag waarbij een multidisciplinaire aanpak wenselijk is - bieden we in samenwerking met de Adelante zorggroep in Hoensbroek R.D.B. aan.

De veelal individuele revalidatiebehandelingen (logo, fysio, ergo), vinden plaats onder schooltijd en worden deels gegeven door paramedici die al in dienst zijn van de school of door therapeuten in dienst van Adelante die vast op de Maasgouw zijn gedetacheerd.
Zoals opgemerkt is Indicering voor R.D.B. afhankelijk van vragen op medisch, sociaal en revalidatietechnisch vlak en wordt gesteld door de revalidatiearts.

In principe wordt elke leerling minimaal een maal per jaar door de revalidatiearts onderzocht. Hiervoor ontvangen ouders tijdig een uitnodiging.
De begeleiding door het revalidatieteam, omvat een periode van zes maanden. Verlenging van deze periode is mogelijk.

Bij revalidatiebehandeling worden regelmatig ook de psycholoog en de maatschappelijk werkende van het revalidatiecentrum betrokken om de individuele vraagstelling, vanuit de beperking of handicap van de revalidant, te kunnen behandelen.