Foto1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Tyltylschool de Maasgouw geeft onderwijs aan leerlingen met een meervoudige handicap. De zorg voor deze kinderen is vaak zeer complex en het is noodzakelijk dat er een schoolverpleegkundige aanwezig is.

De schoolverpleegkundige is vanuit een sociaal-medische deskundigheid verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de kinderen van de school in de brede zin van het woord.  De verpleegkundige werkt nauw samen en overlegt met de schoolarts,revalidatiearts,GGD en indien nodig andere medische netwerken. Medische handelingen worden verricht op verzoek van de behandelend arts (schriftelijk bevestigd) of op verzoek van ouders. De functie is met name gericht op de zorg voor het kind en de begeleiding van de ouders. Daarnaast adviseert en ondersteunt zij de leerkracht. De verpleegkundige maakt tevens deel uit van en verricht ten dienste van de Commissie van Begeleiding onderzoekstaken. De verpleegkundige kan bepaalde medische zorgtaken delegeren aan teamleden, met uitzondering van taken die vallen onder de BIG-wet.

Tot hun taken behoren o.a.