Samenstelling Bestuur:

vrienden maasgouw

Doelstelling Stichting Vrienden van de Maasgouw:

De Stichting Vrienden van de Maasgouw heeft als doel het instellen, beheren en instandhouden van een of meer fondsen, bestemd voor binnen- en buitenschoolse activiteiten voor de meervoudig gehandicapte kinderen van Tyltylschool de Maasgouw.

 

Jaarstukken: